Default Header Image

Istoricul catedrei

ISTORIC

Catedra Neurologie nr. 2

Catedra de Neurologie 2 a fost fondată în martie 1995 în baza cursurilor de neurologie, neuropediatrie şi neurochirurgie a FPM. Din momentul fondarii pina in prezent catedra este condusa de catre profesorul universitar, doctor habilitat în medicina, Academician al AS RM Stanislav Groppa.

Obiectivul principal al activităţii catedrei il constituie pregătirea postuniversitară a cadrelor neurologice şi neurochirurgicale. Direcţiiile ştiinţifice de baza il constituie  urgentele majore în neurologie şi neurochirurgie:  accidentul vascular cerebral, dereglarile de constiinta, epilepsia, traumatismele cranio-cerebrale si vertebro-medulare.

Cursul de neurologie şi genetică medicală a fost organizat în mai 1975, fiind condus de la deschidere şi până la fondarea catedrei de doctorul în medicină conferenţiarul Gavril Carabulea, absolvent al primei promoţii de medici a Institutului de Medicină din Chişinău (1950).

Din acelaşi an lucrează la curs doctorul în medicină Boris Scurtu, care a sustinut teza de doctor in medicina in orasul Sankt-Petersburg specializându-se în neuro – genetică. Din  1995 s-a încadrat în colectiv doctorul în medicină  Ion Artemi. Din 1997 partea neuro – chirurgicală este condusă de conferenţiarul, d.ş.m. Iulian Glavan. În 1999 la catedră au fost transferaţi conferenţiarii Tudor Botnaru şi Boris Ianachevici. Iar din 2005 au fost angajaţi asistenţii Eremei Zota , d.ş.m., şi Sorin Plotnicu.

La moment, catedra dispune de mai multe baze clinice în cadrul IMSP IMU: secţia de Neurologie, secția Neurologie BCV, secția Terapie Intensivă BCV, secția Epileptologie, secțiile Neurochirurgie nr.1 și nr.2; precum și secţia de Neurologie și Neurorecuperare a IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime și Centrul Național de Epileptologie. În aceste secţii sunt spitalizaţi bolnavi gravi cu diverse urgenţe neurologice  (traume, patologii cerebro-vasculare, status epileptic, dereglări de conştienţă, stări comatoase, cefalee sau dureri neurogene acute etc.), precum şi pacienţi cu patologii neurologice cronice.

Educația medicală continuă și formarea profesională a medicilor neurologi, prin Rezidențiat și studenți  precum și cercetările fundamentale în domeniul medicinii de urgență, sunt criteriile de bază a lucrului la Catedră. În cadrul catedrei de neurologie nr. 2 se desfășoară pregătirea în secundariat clinic la următoarele specialități: Epileptologie și neurofiziologie clinică, Neurologie intervențională și Neuroimagistică.

            

Procesul didactic și activitatea metodologică se face în condiţii optime de care dispun bazele clinice ale catedrei. Anual, trec perfecţionarea peste 150 medici din republică şi îşi fac studiile peste 150 de rezidenţi de la specialitățile: medicină de familie, stomatologie, traumatologie, medicină internă, boli infecțioase etc. Se utilizează pe larg tehnologiile informaţionale moderne, testarea computerizată, lucrul interactiv. 

Colaboratorii catedrei desfășoară o activitate intensă în mai multe domenii. Concomitent cu activitatea didactică, sunt realizate activități clinice în sectiile neurologie și neurochirurgie, se efectuează vizitele profesorului și conferențiarilor, se organizează conferințe clinice și clinico-anatomice la care participă colaboratorii catedrei, clinicii, medicii cursanţi, medicii rezidenti.

Sistemul educațional implimentat este orientat în realizarea obiectivelor educației medicale continue a medicilor neurologi din Republica Moldova și pregătirea medicilor rezidenți la specializarea ”Neurologie” și ”Neurochirurgie”.

În activitatea sa catedra se bazează pe tradiţiile frumoase şi istoricul cursurilor, ce au stat la baza fondării ei şi care suau fost expuse mai sus.

 

Metode folosite în clinică:

Clinico-neurologică, clinico-genetică, neurofiziologică (videoEEG standard, monitoring EEG diurn, nocturn, stimulare magnetică transcraniană (TMS), stimulare electrică directă transcranială (tDCS) – în cadrul colaborării cu clinica Kiel, Germania), neuroimagistica (RMN/CT cerebral, angiografia CT, Doppler/Dupplex), imunogenetică, de laborator (analiza generală a sangelui, biochimia sangelui, probele imunobiologice, profilul lipidic) aprecierea concentrației  preparatului antiepileptic în sange, aprecierea homocisteinemiei), metoda chestionarelor, fișe speciale elaborate, metode matematice de analiză şi statistică, soft Freesurfer, EEG.

 

Echipament:

Video-EEG (Deltamed 2006), Doppler (2004), CT cerebral, Angiografie, IRM, EMG (Dantec), EMG/ NCS/ EP (Natus), Doppler/ Duplex (2009), TMS (2011, 2017), Video-EEG Natus Xltek (2020) și Neurowerk SIGMA Medizin-Technik GmbH (2017).