Default Header Image

Cercetare

TEME DE CERCETARE UNIVERSITARE

Tema: „Acțiuni prioritare de combatere și tratament al accidentului vascular cerebral acut în Republica Moldova”, 2020-2025, Groppa Stanislav, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician AȘM

Obiective generale:

 1. Identificarea barierelor la fiecare nivel de asistență medicală cu referire la traseul pacientului cu AVC acut.
 2. Identificarea factorilor de risc pentru AVC la nivel populațional prin organizarea programelor de screening.
 3. Actualizarea indicațiilor și contraindicațiilor tratamentului trombolitic în AVC-ul ischemic în conformitate cu ultimele recomandări.
 4. Trombectomia mecanică endovasculară - cercetarea indicațiilor, contraindicațiilor metodei, elaborarea unei metodologii de selectare rapidă și sigură a candidaților eligibili, evaluarea posibilităților de extindere a ferestrei terapeutice.
 5. Cunoașterea unor noi modalități de aplicare a stimulării magnetice transcraniene cu obținerea efectului de modelare a conectivității cerebrale.

 

TEZE DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

 1. Zota Eremei. Particularitățile diagnosticului diferențial și consultul medico-genetic al distrofiei musculare progresive Duchenne. Teză de doctor în științe medicale. Chișinău 2000. C.Z.U: 616.8-009.1-07 2.
 2. Sacară Victoria. Analiza molecular – genetică și clinică a familiilor cu distrofie musculară progresiva forma Duchenne în populația Republicii Moldova. Teză de doctor în științe medicale. 616.74+616-002.431 – 056.7 (478.9)
 3. Gherman Igor. Clinica, diagnosticul și tratamentul microchirurgical al radiculopatiei discogene cervicale. Teză de doctor în medicină. Chișinău 2001. C.Z.U. 616.711- 018.3-002-07-089
 4. Bumacov Ludmila. Particularitățile și principiile de management terapeutic al sindroamelor coagulopatice din cadrul infarctului cerebral. Teză de doctor în științe medicale. Specialitatea – 14.00.25 – Farmacologie. Chișinău 2001. C.Z.U: 616.831- 005.1-07-08+616.151.771.6 
 5. Vrabii Liliana. Aspecte medico-sociale și de reabilitare ale bolnavilor de vârsta matură cu epilepsie în Republica Moldova. Teză de doctor în științe medicale. Specialitatea – 14.00.33 – Medicină socială și organizarea ocrotirii sănătății. Chișinău 2001. C.Z.U: 616.853+674.2
 6. Egorov Vladimir. Particularități clinice și imunogenetice ale acceselor febrile. Teză de doctor în științe medicale. Specialitatea – 03.00.15 – Genetică. Chișinău 2003. C.Z.U: 616.8-009.12-036.3 053.4-092:612.017.3-036
 7. Gavriliuc Angela. Polimorfismul secvenței ADN 12q24.1 înlănțuite cu gena fenilalaninhidroxilazei în populația Republicii Moldova. Teza susținută pe 23.09.2004 în CSS și aprobată de CNAA pe 23.12.2004. Teză de doctor în biologie. Specialitatea – 03.00.15 – Genetică. Chișinău 2004. C.Z.U: 61:575-577.21(478)
 8. Docu Axelerad Any. Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în județul Constanța, stategii de profilaxie. Teza susținută pe 07.09.2005 în CSS și aprobată de CNAA pe 27.10.2005. Teză de doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie. Chișinău 2005. C.Z.U: 616.831-005.1-036.22-084
 9. Postolachi Roman. Katatraumatismele craniocerebrale asociate. Teza susținută pe 03.09.2008 în CSS și aprobată de CNAA pe 22.01.2009. Teză de doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.28 – Neurochirurgie. Chișinău 2008. C.Z.U: 616.831-001.3
 10. Grigor Viorel. Particularități clinice și de evoluție la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic acut. Prognostic și tratament. Teza susținută pe 15.04.2009 în CSS și aprobată de CNAA pe 18.06.2009. Teză de doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie. Chișinău 2009. C.Z.U: 616.831-005.1-07-08: 612.352.12
 11. Hanganu Alexandru. Particularitățile corelative ale sistemului motor și conexiunile intercorticale în normă și patologie. USMF „Nicolae Testemițanu”. Teză de doctor în medicină, 2012. Conducător ştiinţific: Groppa Stanislav – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM. Chișinău 2012. C.Z.U: 616.831.3-003.9-009.1+612.822.56
 12. Gorincioi Nadejda. Particularitățile clinice și molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercoză. Teza susținută pe 07.06.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 09.07.2019. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 13. Gasnaș Alexandru. Neuroplasticitatea indusă prin stimularea magnetică transcraniană la subiecții cu accident vascular cerebral ischemic. Teza susținută pe 20.11.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 28.02.2020. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 14. Chiosa Vitalie. Rolul telemetriei video-electroencefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne. Teza susținută pe 20.11.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 28.02.2020. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 15. Ciobanu Natalia. Particularitățile patogenice ale accidentului vascular cerebral ischemic la pacienții cu sindrom metabolic. Teza susținută pe 23.12.2020 în CSS și aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.

TEZE DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

 1. Odobescu Stela, teză de doctor habilitat în medicină. Migrena cronică și tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurofiziologic și terapeutic), Chișinău 2012. C.Z.U: 616.857+616.839 – 036.12 – 036.22
 2. Ganea Mihail, teză de doctor habilitat în medicină. Insuficiența vasculară cerebbrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice și medico-sociale). Chișinău 2008. C.Z.U: 616.831-001+616.831-005-084-08+616-0.36.86
 3. Cobâleanschi Oleg, teză de doctor habilitat în medicină. Reabilitarea medico-socială a pacienților cu epilepsie în regim de ambulator. Chișinău 2005. C.Z.U: 616.853-08.039.76

 

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Salonul Mondial de Inovatii Cercetari si noi Tehnologii,  Eureka- Bruxelles 2013„ Anxiolytic-like effects of  Methoxiflurane:  between clinical and molecular perspectives „Groppa St.,  Belii A.,  Ciobanu Gh.,  Danilov R.,  Chiosa V
 2. Universitatea tehnică a moldovei institutul de medicină urgentă, instituţie medico-sanitară publică . Aparat pentru transmiterea mișcării. certificate dmi: md 1611, 1612, 1614
 3. Universitatea tehnică a moldovei institutul de medicină urgentă, instituţie medico-sanitară publică . Platforma pentru fixarea capului pacientului  dmi: md 1611, 1612, 1614

DISTINCTII

 1. GROPPA, Stanislav. THE SPIRIT OF EXCELLENCE 2022. Cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Europene a Organizației AVC - Accidentul Vascular Cerebral/ European Stroke Organisation Conference (ESOC), 4-6 mai, 2022, Lyon, Franța.
 2. GROPPA, Stanislav. Laureat al Premiului „ Personalitatea Tarii „ In Domeniul Medicinii,  Editia 2013.
 3. GROPPA, Stanislav. Diploma si Premiul Ministerului Educatiei din Romania.
 4. GROPPA, Stanislav. Ordinul European de Merit  in gradul de Comandor  pentru merite deosebite in inventica si promovarea progresului științific.
 5. Gheorghe Ciobanu, Vitalie Chiosa, Alexandru Gasnaş. Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în republica moldova. XII-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova,19-20 noiembrie 2013

MEDALII

 1. Medalia de Aur: Salonul Mondial de Inovatii Cercetari si noi Tehnologii,  Eureka- Bruxelles 2013„ Anxiolytic-like effects of  Methoxiflurane:  between clinical and molecular perspectives „Groppa St.,  Belii A.,  Ciobanu Gh.,  Danilov R.,  Chiosa V.
 2. Medalia de Aur: Gheorghe Ciobanu, Vitalie Chiosa, Alexandru Gasnaş , Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în republica moldova. XII-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova,19-20 noiembrie 2013
 3. Medalie de Aur: Salonul de Inventii si Inovatii INVENTIKA, ,, Inhibitori ai leucemiei mieloide umane HL-60, Gulea A., Groppa St., Tapcov V., Sofroni L., Sofroni D., 15-18 octombrie 2014, Bucuresti, Romania
 4. Medalie de Aur: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I.Aparat pentru transmiterea mișcării. PRO INVENT, Cluj- Napoca , Romania, 2015    
 5. Medalii de Bronz: Stanislav Groppa, Vitalie Chiosa, Bălănuță Tatiana, Gasnaș Alexandru, Ciolac Dumitru.;Aprecierea stării funcționale a structurilor neuronale și de transmitere aferente și eferente ale sistemului nervos central și periferic prin metoda examenului complexa XIV-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova, 25 - 28 noiembrie
 6. Medalii de Bronz: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I.Aparat pentru transmiterea mișcării. XIV-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova, 25 - 28 noiembrie.