contacts

Catedra de neurologie nr. 2

CATEDRA DE NEUROLOGIE NR. 2

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

stanislav.groppa@usmf.md
șef catedră
Academician Groppa Stanislav

Clinica nr. 1 - Institutul de Medicină Urgentă, Str. Toma Ciorbă, 1

Clinica nr. 2 - Spitalul Clinic Municipal “Sfînta Treime”,  Str. Alecu Russo, 11

Clinica nr. 3 - Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii RM, Str. Alexandr Pușkin, 51