contacts

Catedra de neurologie nr. 2

CATEDRA DE NEUROLOGIE NR. 2

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

stanislav.groppa@usmf.md
șef catedră
Academician Groppa Stanislav

Institutul de Medicină Urgentă, Clinica nr. 1, Str. Toma Ciorbă, 1

Spitalul Clinic Municipal “Sfînta Treime”, Clinica nr. 2, Str. A. Russo, 11

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii RM, Clinica nr. 3, Str. Puskin, 51