Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

 1. Adams R. D. Principles of neurology.
 2. ALEINICOV, N., STANCU, M., GROPPA, St. (2001). Neurocisticercoza şi Epilepsia. Elaborare metodică. Chişinău, 50 p.
 3. Arsem C, Danăilă L., Arseni A. Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. Bucureşti, 1985.
 4. Arseni C, Popovici L., Pascu I. Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. Bucureşti, 1992.
 5. Arseni C. Tratat de neurologie. Vol. I-VIII.
 6. A. Constantinovici Ghid practic în neurologie, Bucureşti, 1998
 7. Billings Richard, Binnie Colin, Cooper Ray. Techniques in Clinical Neurophysiology. London, 2005.
 8. Bodiu A. Hernia de disc lombară: Tratament chirurgical minim-invaziv endoscopic. Chișinău, 2014, 180 p. ISBN 978-9975-62-362-9. (monografie)
 9. C. Popa. Neurologie. Colecţia medicului de familie. Bucureşti, 1997. 
 10. Cezar-Ionel, Compedium de neurologie, Bucureşti, 1997
 11. C.P.Panayiotopoulos. The Epilepsies. Seizures, syndromes and management.Oxfort, 2005
 12. D. Dobrescu. Farmacoterapie practica. 1989.
 13. D. Gherman. Curs de neurologie. Chişinau, 1992.
 14. D. Gherman, C. Ionel Dicţionar de neurologie, 1994 
 15. D. Gherman Genetica medicală, Chişinau, 1992
 16. Epileptologie practica sub redacţia lui Klaus Kellermann, traducere în limba română - redactor Prof, universitar St. Groppa, dr. A. Pruteanu, Chişinau, 1999
 17. EȚCO C., VRABII L., GROPPA St. (2000). Aspecte socio-medicale și de reabilitare a bolnavilor de vârstă matură cu epilepsie. Recomandări metodice. Chișinău.
 18. GAVRILIUC, A., HOLOBUDENCO, E., SPRINCEAN, M., GROPPA, St. (2004). Consultul medico-genetic, diagnosticul prenatal, metodele de profilaxie şi tratamentul fenilcetonuriei. Elaborare metodică. Chişinău, Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 28 p
 19. Gh. Pendefunda. Semiologie neurologică. Iaşi 1991.
 20. GLADUN, E., FRIPTU, V., ŞTEMBERG, M., GROPPA, St, ș.a. (2001). Investigaţiile medico-genetice în obstetrică. Elaborare metodică. Chişinău, 20 p.
 21. GROPPA, St., POSTOLACHI, R., BURUNSUS, V. Katatraumatizmele craniocerebrale asociate. Chișinău, 2012, 184 p. ISBN 978-9975-4247-9-0. CZU 616.831-001.37-07.
 22. GROPPA, St.; BERNIC, V.; CIOBANU, N.; CIOCANU, M.; COJOCARU, S.; GAINDRIC, C.; GASNAȘ, A.:  EFREMOVA, D.; FRIPTULEAC, G.; MAGARIU, G.; VERLAN, T.; ZAMȘA, E.; ZOTA, E. Accidentul Vascular Cerebral: epidemiologie, factori de risc, prevenție. Monografie. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2020, 212 p. ISBN 978-9975-151-64-1. Czu 616.831-005.1-036.22-084.
 23. GROPPA, St. Antiepilepticele şi tratamentul epilepsiilor. Chişinău, RM, FE-P. „Tipografia centrală”, 2006, 176 p. ISBN 978-9975-923-62-0.
 24. GROPPA, St. Heredodegenerescenţe progresive cerebrale. Chişinău, RM, FE-P. „Tipografia centrală”, 2007, 296 p. ISBN 978-9975-9508-6-2. CZU 616.831.2. CZU 615.214.2:616.853
 25. GROPPA, St., GAVRILIUC, A., COROPCEAN, D. Fenilcetonuria. Monografie. Chişinău, Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 2006, 128 p. ISBN 978-9975-907-04-0. CZU 616.155.19 (075.8).
 26. GROPPA, St., ZOTA, E., MANEA, D.  Profilaxia accidentului vascular cerebral ischemic. Monografie. Chişinău, 2006, 144 p. ISBN 978-9975-923-54-5. CZU 616.831-005.1-084.
 27. GROPPA, St., ZOTA, E., SACARĂ, V. Distrofiile musculare progresive. Monografie. Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală", 2005, 112 p. ISBN: 9975-78-361-9
 28. GROPPA, St. Epileptologie practică. Sub redacția lui Klaus Kellermann. Monografie. Chişinău, 1997, 119 p.ISBN 9975-923-84-4.
 29. GROPPA, St., ZOTA, E. (2007). Tratamentul trombolitic în AVC ischemic. Elaborare metodica. Tipografia Academiei de Ştiinţe a RM, 51 p.
 30. GROPPA, St., GONCIAR, V., SCUTARI, C. (2007).  Farmaco- şi fitoterapia în neurologie. Elaborare metodica. Chişinău, 112 p.
 31. GROPPA, St., ZOTA, E. (2006). Tratamentul trombolitic în AVC ischemic. Elaborare metodica. Chişinău, 52 p.
 32. GROPPA, St., COROPCEAN, D. (2005). Sindroamele epileptice. Elaborare metodică, Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 42 p.
 33. GROPPA, St., ZOTA, E., SACARA, V. (2005). Distrofiile Musculare Progresive. Elaborare metodicăChişinău, 111 p.
 34. GROPPA, St., CHICU, V., MAGDEI, M., GUTU, A. (2003).  Manifestările clinice şi supravegherea epidemiologică a encefalitei spongioase (Bolii Creutzfeld-Jacob). Elaborare metodică. Chişinău, 20 p.
 35. GROPPA St., ș.a.(2003) Tratamentul maladiilor sistemului nervos în stațiunea balneară Cahul. Recomandări metodice, Cahul.
 36. GROPPA, St. GURANDA, C. (2001).  Aspecte etiopatogenice, clinice, complementare şi de tratament în boala Alzheimer. Elaborare metodică. Chişinău, 50 p.
 37. GROPPA, St., GURANDA, C. (2001). Aspecte etiopatogenice, clinice, complementare şi de tratament în boala Alzheimer. Elaborare metodică. Chişinău, 50 p.
 38. GROPPA, St., ș.a. (2000). Investigații medico-genetice în obstetrică. Îndrumar informativ-metodic. Chișinău.
 39. GROPPA, St. IUHTIMOVSCHI, L. (1999). Migrena şi alte cefalei (clasificare, tablou clinic, diagnostic diferenţiat, tratament). Elaborare metodică. Chişinău, 32 p.
 40. L. Popoviciu, Arseni C. Enciclopedie de neurologie si neurochirurgie. Bucureşti,1992.
 41. L. Popoviciu, B. Aşghian, Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale, Bucureşti, 1994
 42. L. Popoviciu, Gh. Pendefunda, I. Pascu Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar, 1980
 43. L. Popoviciu. Neurologie. Bucureşti 1993.
 44. L. Zâgrean, Neuroelectrofiziologie clinică. Bucureşti, 2005.
 45. M. A. Samuels, M. D. "Manual of Neurologic Therapeutics", 1995
 46. M. Rusu Neurochirurgie, laşi, 1993
 47. ZOTA, E., GROPPA, St. (1999). Criterii de diagnostic şi de diagnostic diferenţial al distrofiilor musculare progresive. Elaborare metodică. Chişinău, 32 p.
 48. GANEA, M., GROPPA, St.(1998).  Reabilitarea şi expertiza capacităţii vitale la bolnavii după ictus cerebral. Elaborare metodică. Chişinău, 24 p.
 49. GONCIAR, V., GROPPA, St., SCUTARI, C. Farmaco- și fitoterapia în neurologie. Ch.: USMF, 2007 (CEP Medicina). 112 p. ISBN 978-9975-915-09-0. CZU 615.32.616.8(075.8).
 50. АВАКЯН Г., ГРОППА Ст. Нейрофизиологические методы исследования в неврологии. Ch.: Î.S.F.E.-P. Tipografia Centrală”. 2012, 280p. ISBN 978-9975-53-108-5.
 51. ГРОППА Ст. Практическая эпилептология. Под редактией Клауса Келлерманна. Монография. Кишинёв, 1997, 119 p.
 52. ГРОППА Ст. и.д. (2009).  Применение ингаляционного анестетика Пентрокс® /Метоксифлуран/ для купирования острой болиМетодические рекомендации, Кишинзу.
 53. ГРОППА Ст. (1992).  ДНК-диагностика наследственных заболеваний. Методические рекомендации, Кишинёв, p. 72. 
 54. ГРОППА Ст.(1988). Диспансеризация и лечение больных с прогрессирующими мышечными дистрофиями. Методические рекомендации, Кишинёв.
 55. ГРОППА Ст.(1984). Дифференциальная диагностика прогрессирующих мышечных дистрофий. Методические рекомендации, Кишинёв “Щтиинца.
 56. ГРОППА Ст.(1984). Коротколатентные стиоловые вызванные потенциалы на акустическую стимуляцию в клинике нервных болезней. Методические рекомендации, Кишинёв “Щтиинца

 

PROTOCOALE CLINICE

GROPPA, St.; ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; GAVRILIUC, M.; MANOLE, E. Accidentul vascular cerebral ischemic. Protocol clonic national. PCN-13. Chișinău, Republica Moldova, 2020, 110 p.  https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/PCN-13-AVC.pdf  

GROPPA, St.; ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; Protocol provizoriu pentru pacienții cu AVC internați în IMSP IMU pe perioada COVID 19. Chișinău, Republica Moldova, 2020 (în tipar), 6 p.

GROPPA St., GAVRILIUC M., LISNIC V, GUȚU-BAHOV C, MARGA S., ZOTA E. Moartea cerebrală. Protocol clinic standardizat. Republica Chisinău, Republica Moldova, 2020, 19p. https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-clinic-standardizat-%E2%80%9EMoartea-cerebral%C4%83%E2%80%9D2020.pdf  

GROPPA, St.; STEPA, S.; ZOTA, E.; MANEA, D.; CUROV, Ig.; BERNAZ, E.; CRIVORUCICA, Ig.; NUGULEANU, E.; VOVC, L. Accidentul vascular cerebral ischemic. Protocolu clinic instituțional. Chișinău, Republica Moldova, 2018, 54 p. http://www.urgenta.md/Accidentul%20vascular%20cerebral%20ischemic%20%20Corectat.pdf

GROPPA St., GAVRILIUC, M.; ZOTA, E., CRIVORUCICA, Ig.; CIOBANU, N.; MATEI, A.; LEAHU, P. Accidentul Vascular Cerebral Ischemic. Protocol clinic naţional.PCN-13. Chisinau, Republica Moldova 2017.112 p. http://89.32.227.76/_files/15520-PCN%2520-13%2520Accidentul%2520vascular%2520cerebral%2520ischemic.pdf

GROPPA, St., CHIOSA, V., COBÎLEANSCHI, O., GORINCIOI, N., CIOLAC, D., POPOV, A., COJOCARU, V., VATAMAN, A., MUNTEANU, C., STOIANOV, N. Epilepsia la adult. Protocol clinic național PCN-290. Chișinău, Republica Moldova, 2017. 46 p.  https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/15534-PCN20-2029020Epilepsia20la20adult-1.pdf

GROPPA, St., CHIOSA, V., ȘANDRU, S., GORINCIOI, N., MUNTEANU, C., CIOLAC, D., VATAMAN, A., STOIANOV, N.  Statusul epileptic la adult. Protocol clinic național. PCN-288. Chișinău, 201 37 p. https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/15550-PCN-28820Statusul20epileptic20la20adult.pdf

GAVRILIUC, M.; GRUMEZA, A.; ȘCHIOPU, O.; BORȘ, M; GROPPA, St. Moartea cerebrală. Protocol clinic standardizat. Republica Chisinău, Republica Moldova, 2011, 9p. https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/14054-PCS-MC-20final20semnat.pdf

GROPPA St., ZOTA E., MORE V., GRIGOR V. Accidentul vascular cerebral ischemic. Protocolul Clinic Instituţional, Chişinău 2010. 56 p. 

GAVRIULIUC, M.; GROPPA, St.; MOLDOVANU, I.; ZAPUHLÎH, Gr.; GRUMEZA, A.; COȘCIUG, L.; ȘCHIOPU, O.; MAXIMENCO, E. Accidentul vascular ischemic cerebral. Protocol clinic national. Chișinău, Republica Moldova, iunie, 2008. 63p. http://89.32.227.76/_files/2122-ccidentul%2520vascular%2520cerebral%2520ischemic.pdf

GAVRILIUC, M.; LISNIC, V.; HADJIU, S.; SANGHELI, M.; GAVRILIUC, P., Sindromul Guillain-Barre. Protocol clinic național. Chișinău, Republica Moldova, 2019. https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-clinic-naţional-„Sindromul-Guillain-Barre”.pdf

GAVRILIUC, M.; LISNIC, V.; NACU, A.; GAVRILIUC, P.; JUGURT, O.; Miastenia Gravis. Protocol clinic național. Chișinău, Republica Moldova, 2017, https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/15697-PCN-28520Miastenia20Gravis.pdf